Aanmelden voor studenten

Aanmelden voor De Delftse Bedrijvendagen 2018 is beschikbaar vanaf 12 januari 2018

Als je een student bent van de TU Delft, ontvang je van tevoren een uitnodiging. Als je een student bent van buiten de TU Delft, neem dan contact met ons op om een uitnodiging te vragen.

Tel: +31 (0)15 278 19 00
E-mail: register@ddb.tudelft.nl